Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

http://bip.gkostrow.pl/zko/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/10483,Plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-2018-rok.html
2023-03-29, 06:05

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

Sporządzony na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zam. Procedura  Kwartał 2017 Wartość
1 Zakup samochodu małogabarytowego do odbioru odpadów Dostawa Przetarg nieograniczony II

   170 000,00 zł

2 Dostawa armatury wod-kan na potrzeby Spółki Dostawa Przetarg nieograniczony II

  150 000,00 zł

3 Wykonanie przyłączy gazowych z modernizacją kotłowni węglowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony II/III

   233 000,00 zł

4 Zakup samochodów do odbioru odpadów Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

1 220 000,00 zł

5 Zakup samochodu do odbioru odpadów segregowanych z HDS Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

730 000,00 zł

6 Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

190 000,00 zł

7 Dostawa oleju napędowego i opałowego Dostawa Przetarg nieograniczony IV

700 000,00 zł

Data aktualizacji: 15.03.2018r.

 

Metadane

Data publikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet

Opcje strony