Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Polityka Jakości

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na:

 • ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
 • odbiorze i oczyszczaniu ścieków,
 • budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami,
 • budowie, remontach oraz bieżącym utrzymaniu i konserwacji dróg, ulic, placów  i chodników,
 • świadczeniu usług w zakresie wywozu i unieszkodliwianiu nieczystości stałych  i płynnych oraz realizowaniu zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
 • transporcie pasażerskim miejskim.

Aby zaspokoić wymagania i oczekiwania klientów oraz odnieść finansowy sukces realizować będzie poniższe cele biznesowe:

 • dla Klientów:
  1. wysoka jakość obsługi Klienta
  2. płynność i terminowość w realizacji usług
  3. współpraca z naszymi klientami i partnerami w atmosferze wzajemnego  zaufania i poszanowania
  4. wysoka jakość świadczonych usług, zgodnie z wymogami, oczekiwaniami  i obowiązującymi standardami
  5. szybka i skuteczna interwencja w przypadku awarii
  6. obniżenie ilości reklamacji
 • dla rozwoju firmy
  1. pozyskiwanie nowych Klientów
  2. rozszerzenie zakresu świadczonych usług
  3. wykorzystywanie nowych technologii
  4. zwiększenie konkurencyjności
  5. promowanie firmy na zewnątrz
 • dla finansów firmy
  1. zwiększenie obrotów
  2. utrzymywanie płynności finansowej
  3. racjonalne zarządzanie finansami
 • dla działania firmy
  1. skuteczne zarządzanie procesami firmy poprzez  ISO 9001:2008
  2. doskonalenie systemu zarządzania jakością  ISO 9001:2008
  3. podnoszenie kwalifikacji pracowników
  4. przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami
  5. zapewnienie efektywnej współpracy między oddziałami firmy   

Zatwierdził:   Prezes Zarządu

 

Kazimierz Zacharski

                                                                                                         

Metadane

Data publikacji : 01.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry