Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez Oddział wodociągów i Kanalizacji obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015r.

 

Lp

Nazwa usługi

Cena zł

netto

Cena zł

brutto

1

Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci oraz obiektów wodociągowych lub kanalizacyjnych:

 

 

 • do 50m

80,00

86,40

 • każde dalsze rozpoczęte 50m

55,00

59,40

 

2

Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z określeniem danych tych sieci:

 

 

 • dla indywidualnych podłączeń do posesji

50,00

54,00

 • dla zbiorowych podłączeń

65,00

70,20

 

3

Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją sieci uzbrojenia terenu:

 

 

 • format A-3

35,00

37,80

 • za każdy większy format niż A-3 tej samej sekcji

n x 30,00

n x 36,90

 

4

Odbiory sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w stanie odkrytym:

 

 

 • do 50 m

65,00

79,95

 • każde następne rozpoczęte 50 m

40,00

49,20

 

5

Odbiory końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

 

 

 • do 50 m

115,00

141,45

 • każde następne rozpoczęte 50 m

60,00

73,80

 

6

Uzgadnianie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych:

 

 

 • format A-3 rysunku

45,00

55,35

 • za każdy większy format niż A-3

n x 35,00

n x 43,05

 

7

Uzgadnianie projektu technicznego podłączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

 

 

 

 

 • dla indywidualnego projektu za format A-3

40,00

49,20

 • dla grupowych projektów (w jednym projekcie co najmniej 10 przyłączy) – cena dla jednego przyłącza za format A-3

30,00

36,90

 • za każdy większy format niż A-3

n x 30,00

n x 36,90

8

Odbiór techniczny końcowy przyłączy wody i kanalizacji do nieruchomości, budynku:

 

 

 

 

 • odbiór jednego przyłącza wodociągowego lub podejście wodomierzowego

40,00

49,20

 • odbiór przyłącza wodociągowego z wieloma podejściami

60,00

73,80

 • odbiór jednego przyłącza kanalizacyjnego

40,00

49,20

 • odbiór przyłącza kanalizacyjnego z wieloma podejściami

60,00

73,80

9

Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy:

 

 

 • koszt wodomierza

wg aktualnej ceny

wg aktualnej ceny

 • montaż wodomierza domowego /DN 15 – DN 40/

60,00

73,20

 • montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – DN 200 mm)

90,00

110,70

10

Ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy

40,00

49,20

11

Oplombowanie wodomierza dodatkowego / podlicznika

30,00

36,90

12

Usługi wykonywane przez Laboratorium Badań Ścieków za jedno oznaczenie

40,00

49,20

 

13

Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne:

 

 

 • badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru

40,00

49,20

 • zamykanie przyłączy (zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy)

60,00

73,80

 • otwieranie przyłączy (po okresie zimowym lub na życzenie odbiorcy)

60,00

73,80

 • jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci

110,00

135,30

 • trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody lub odbioru ścieków

500,00

615,00

14

Koszt 1 roboczogodziny w oddziale

35,00

43,05

15

Przyłącze wodociągowe

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapą do celów projektowych

950,00

1168,50

Wykonanie dokumentacji technicznej bez mapy do celów projektowych

350,00

430,50

Wykonanie przyłącza wodociągowego

 

 

 • za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 40 mm

47,00*

57,81*

 • za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 50 mm

50,00*

61,50*

 • za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 63 mm

53,00*

65,19*

16

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapą do celów projektowych

950,00

1168,50

Wykonanie dokumentacji technicznej bez mapy do celów projektowych

350,00

430,50

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

 

 

 • za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 160 mm

120,00*

147,60*

 • za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 200 mm

130,00*

159,90*

17

Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapą do celów projektowych

1.100,00

1.353,00

Wykonanie dokumentacji technicznej bez mapy do celów projektowych

500,00

615,00

18

Koszt przebiegu 1 km samochodu :

 

 

 • ciężarowego samowyładowczego Mercedes

3,00

3,69

 • sam. specjal. do ciś. czyszcz. sieci kan. WUKO

3,80

4,67

 • samochodu dostawczego Mercedes

2,10

2,58

 • samochodu dostawczego Lublin

2,10

2,58

 • samochodu dostawczego Volkswagen

2,00

2,46

19

 

Koszt pracy 1 godziny pojazdu lub sprzętu:

 

 

 • ciężarowego samowyładowczego Mercedes

100,00

123,00

 • sam. specjal. do ciś. czyszcz. sieci kan. WUKO

250,00

307,50

 • samochodu dostawczego Mercedes

80,00

98,40

 • samochodu dostawczego Lublin

75,00

92,25

 • samochodu dostawczego Volkswagen

75,00

92,25

 • ciągnika rolniczego URSUS 1224

93,00

114,39

 • ciągnika rolniczego URSUS 1224 z przyczepą T6663/2 – 7,0t

105,00

129,15

 • koparko – ładowarki CAT

110,00

135,30

 • koparki EX 110 W

115,00

141,45

20

 • Czyszczenie wpustu ulicznego przy użyciu samochodu WUKO

60,00

73,80

 

 

21

 

Koszt wykonania przecisków pneumatycznych bez rury osłonowej:

 

 

 • Średnica przecisku Ø 70 mm

75,00

92,25

 • Średnica przecisku Ø 90 mm

95,00

116,85

 • Średnica przecisku Ø 150 mm

165,00

202,95

Koszt wykonania przecisków pneumatycznych wbijanie rury osłonowej:

 

 

 • Średnica przecisku Ø 150 mm

175,00 **

215,25 **

 • Średnica przecisku Ø 219 mm

215,00 **

264,45 **

 • Średnica przecisku Ø 273 mm

285,00 **

350,55 **

 • Średnica przecisku Ø 315 mm

330,00 **

405,90 **

 

     n  =  wielokrotność formatu A-3    

 

*Cena wykonania 1 m przyłącza skalkulowana dla gleby piaskowej, w przypadku                       występowania gleb gliniastych kalkulacja zostanie opracowana indywidualnie.

 

** Ceny nie uwzględniają kosztów materiałów /rury osłonowej / oraz przygotowania                       wykopów pod stanowisko do przecisków.

 

Ceny i stawki opłat za usługi OWiK  zostały ustalone na podstawie kalkulacji własnych.

 

 

 

 

 

         

Metadane

Data publikacji : 01.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry